Kontakt

Đakovački rezovi

Vijenac k. A. Stepinca 10, 31400 Đakovo

(p.p. 26)

rezovi@gmail.com